Aivoterveys, korona, neurocovid ja long covid

Sanna Ukkola LIVE 21.4.2021

Aivoterveys, korona ja neurocovid.

Lähde: Sanna Ukkola LIVE 21.4.202 (AlfaTV). Haastattelija Sanna Ukkola, Toimittaja, juontaja, kolumnisti //Haastateltava Risto O. Roine, Neurologian emeritusprofessori Turun Yliopisto, Suomen Aivot ry (pj). Haastattelun auki kirjoittaja // Kristiina Luostarinen, http://www.apuakoronaan.fi -verkkosivusto, ’Koronaviruksen saaneet- ja oireilevat keskusteluryhmä’ fb, (ylläpitäjä)

Mitä korona voi tehdä aivoille? Olet sanonut, että koronaa pitää tarkastella myös aivosairautena. Niin mitä tarkoitat?

Kyllä. Nyt on ilmestynyt uusia tutkimustuloksia. Tiedetään aika paljon, mutta jäänyt meillä Suomessa aika vähälle huomiolle. Yli kahdensadantuhannen amerikkalaisen potilaan aineistossa, sai puolen vuoden kuluessa uuden neurologisen tai psykiatrisen diagnoosin noin kolmannes kaikista covidiin sairastaneista potilaista. Ja sitten on erikseen tutkittu sairaalassa hoidettuja potilaita, joilla on sitten vaihdellut 20– 60% välillä neurologisten oireiden yleisyys. Ja pitkäaikaisia jälkitiloja nähdään noin 10% kaikista covidiin sairastuneista potilaista.

Nämä ovat Korkeita lukuja! Miksi tätä ei kauheasti ole puhuttu mediassa?  

Tieto on niin tuoretta. Yli 2000 tutkimusta julkaisua kuitenkin jo tästä neurocovidin aiheesta on. Voidaan kuitenkin sanoa, että siitä alkaa kertyä tietoa – merkittävässä määrin. Tiedetään muun muassa, että aivosoluissa, erityyppisissäkin aivosoluissa, on niitä reseptoreita, joita tarvitaan SARS- COV- 2 viruksen pääsemiseksi solun sisälle. Eli se, virus, pääsee myös aivosolun sisään. Ja on pystytty kuvantamistutkimuksilla, magneettikuvantamisella, osoittamaan nämä covid-infektioon liittyvät aivomuutokset. Ja vielä ehkä kolmantena haluaisin korostaa, että covidiin kuolleilla potilailla, joka toisella nähdään aivoissa covidin aiheuttamia muutoksia eli tiedetään kyllä aivan varmasti, että covid on vakava aivosairaus. Kyseessä ei ole mielipide, eikä mututuntuma vaan siitä on paljon näyttöä.

No, mitä se sitten tekee aivoissa?

No, suurimmalla osalla oireet ovat melko lieviä, mutta sellaiset vakavat taudinkuvat ovat onneksi harvinaisia. Covid aiheuttaa erittäin voimakkaan tulpan muodostuksen, kuten tässä amerikkalaisessa tutkimuksessa (ilmenee).

Mikä tulppa?

Eli veritulppariski kasvaa aivan hurjasti. Minkään muun viruksen minun tietääkseni ei tiedetä aiheuttavan niin voimakasta veritulppamuodostuksen kasvua. Ja kaikista covidiin USA:ssa aineistossa sairastuneista 2% sai aivoinfarktin, Euroopassa se on 0,5% luokkaa. Tätä eroa ei tiedetä (mistä johtuu). Vakava taudinkuva, siinä on kyse nimenomaan voimakasta tulpan muodostuksesta. Se on yksi mekanismi, muitakin mekanismeja on, covid voi aiheuttaa aivokuumeenkaltaisen tilan. Nämä muutokset näkyvät magneettikuvissa. Myöskin ääreishermoston vaurioita esiintyy.

Sitten ihan oma lukunsa on mielenterveys ja mielenterveyshäiriöt & psykiatriset diagnoosit, joita tässä amerikkalaisessa aineistossa tuli joka neljännelle covidiin sairastaneelle.

Minkälaisia mielentilahäiriöitä?

Masennus ja ahdistuneisuushäiriö on tavallisimmat. Ja niiden ennustettavuutta ja pysyvyyttä ei tiedetä. Todettiin vain puolen vuoden seurannassa, että tämä uusi diagnoosi näille potilaille tuli.

No aika hurjaa! No mistä se nyt sitten riippuu, että kenelle aivosairauksia tulee ja kenelle ei? Onko perimästä kiinni?

Tässä tuoreimmassa amerikkalaisessa julkaisussa. Se ei riippunut tästä vakavasta taudin kuvasta. Se toki tiedetään, ja on tiedetty ennestään, vakavaan taudinkuvaan liittyy enemmän sekavuutta ja psykiatrisia häiriöitä jo siinä akuuttivaiheessa Mutta nyt myös ilmeni, että lievän covidin jälkeen psykiatriset diagnoosit on tavallisia. On ajateltu, että osa näistä covidin sairastaneiden oireista olisivat toiminnallisia eli vailla mitään elimellistä pohjaa. Tämä on vain olettamus. Sitä ei vielä tiedetä. Itse en oikein usko siihen! Olettaisin, että covidin seurauksena syntyy jälkitiloja, sekä elimelliseltä että psykiatriselta pohjalta. Kyseessä ei ole ainakaan yksinomaan psykiatrinen ongelmana.

Voiko sitä mitenkään arvioida mitkä tekijät altistavat tällaisille aivosairauksille tai Long Covidille?

Sitä ei valitettavasti tiedetä. Sitä tutkitaan. Ehkä asia selviää.

Voi hyvinkin olla, että perintötekijöillä on jotain vaikutusta sekä aikaisemmalla sairastavuudella.

Onko tiedossa jotain sellaista, mitä voisi itse tehdä, jos koronaan sairastuu, ettei tämä menisi aivoihin?  

Tämänhetkisen tiedon valossa, ei periaatteessa kenelle tahansa voi näitä jälkioireita tulla. Mutta tietoa kertyy koko ajan lisää.

Dementian lisääntymisestä on jonkinlaista tutkimusnäyttöä. Kuinka luotettavana pidätte tätä?

Tässä samassa tutkimuksessa osoittautui, että dementian asteisen kognitiivisen häiriön todennäköisyys kasvoi merkittävästi covidin jälkeen ja siitä verrattiin myös influenssaan ja muun hengitystieinfektioon sairastaneisiin potilaisiin. Kyllä tämä covid on siinäkin suhteessa oma lukunsa. Tästä long covidista kärsivillä potilailla on yleensä henkisen suorituskyvyn muutoksia ja nyt ei sitten vielä tiedetä varmasti millä mekanismilla ne syntyvät ja mistä ne johtuu. Ja miten ne tulisi hoitaa. Sen verran alkuvaiheessa ollaan

Voiko korona sitten muuttaa aivoja pysyvästi vai onko nämä väliaikaisia muutoksia?

Se tiedetään, on tutkittu siis näitä vaikeita sairastuneita potilaita, että heiltä löytyy sitten hyvin usein kuvantamistutkimuksista aivomuutoksia. Ja niistä kyllä osasta jättää pysyviä jälkiä, mutta onneksi nämä ovat hyvin harvinaisia, puhutaan vain joistakin prosenteista. Ja näihin lievempiin muutoksiin ei tämän hetkisen näkemyksen mukaisesti liity kuvantamistutkimuksissa havaittavia muutoksia. Uutta tietoa tulee koko ajan lisää

Olet Suomen Aivot ry:n puheenjohtaja ja aivojen hyvinvointi kiinnostaa sinua tietysti laajemminkin. Minkä takia aivoterveys on tärkeä asia? Miksi sitä siitä pitää puhua?

Joo, aivoterveys on tärkeä asia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Ensinnäkin aivosairaudet aiheuttaa Suomessa valtavat kustannukset n. 11 miljardia euroa vuodessa. Se on suunnilleen hävittäjähankinnan suuruinen kuluerä ymmärtääkseni. Paitsi että se, tulee joka vuosi veronmaksajien maksettavaksi! Se mikä on hyvä uutinen, niin suuret kansansairaudet, kuten muistisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt on pitkälle ennalta ehkäistävissä. Muutamat muutkin sairaudet ovat. Joten asiantuntijavoimin olemme alustavasti arvioineet, että noin 25 prosenttia kustannuksista olisi vältettäviä kustannuksia eli periaatteessa pitäisi pystyä 3 miljardin euron vuosittaiseen säästöön järkevällä toiminnalla. Tähän me tarvitsemme kansallisen aivoterveyden ohjelman.

Kansallinen aivoterveysohjelma. No minkälainen se sitten voisi olla?

No, se on asiantuntijavoimin luotu aivoterveyden edistämistä, sisältäen edistämistavoitteet & keinot. Siihen kuuluu aivosairauksien ennaltaehkäisyä, mutta myös tehokkaampaa diagnostiikkaa ja kuntoutusta. Ja kyseessä on aika laaja käsite, joka ei kata pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisäksi myös eri asteen koulutuksen ja myöskin työelämän, sillä hyvän aivotoiminnan säilyminen on tietysti elinehto kansakuntanakin. Ja meidän tuottavuus, riippuu ennen kaikkea meidän aivotoiminnasta. Aivot on meidän tärkeintä pääomaa, ei metsät eikä malmit ja muut luonnonvarat, vaan nimenomaan aivot. Näin haluaisin (asian)nähdä. Sen takia siihen kyllä pitää panostaa entistä enemmän

Kansakunta ikääntyy ja pysyy pidempään hengissä, niin aivan sairaudet lisääntyvät. Miten jokainen meistä elintavoillaan pystyy pitämään huolta aivoterveydestään?

Näitä menetelmiä on useita, jos vaikka ensin otetaan Alzheimerin tauti, niin 40 % Alzheimeriin taudista aiheutuu sellaisista riskitekijöistä, joihin periaatteessa voidaan vaikuttaa. Yllättävää kyllä, huonokuuluisuus on kaikkein tärkein näistä, selittää 8 % Alzheimerin taudista.

Ai, niillä on yhteys?

Uusi havainto kyllä. Mutta siis 40 % niin kuin aiheutuu tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa, 60 % toki aiheutuu tekijöistä, joihin ei voida vaikuttaa.

Mutta melkein puolet eli mitä sitten voi tehdä? Tietysti liikkua ja syödä hyvin!?

Joo, näitä on useita, verenpaine on tärkein, liikunta, painonhallinta, ravinto. Myöskin suolistosta täytyy pitää huolta, koska se on erittäin tärkeä normaalin aivotoiminnan kannalta. Roskaruoalla ja turhilla antibioottikuureilla voidaan haitata suoliston toimintaa niin, että aivotoiminta jotenkin häiriintyy. Siitä on hyvää näyttöä. Mikään mitä sanon, ei ole mielipide vaan nämä ovat kaikki faktoja!

Uni on keksitty aivoja varten. Unen aikana aivot puhdistavat ja Alzheimerin tautiin johtava beeta-amyloidi kertymä estyy unen aikana. Sen takia riittävän pitkä, häiriintymätön uni on erittäin tärkeää aivojen kannalta. Myös aivojen palkitsemisjärjestelmät, tyydytystä tuottava harrastaminen sekä aivojen haastaminen, ovat erittäin tärkeää.

Liikunnan merkitys on viime aikoina korostunut, on jopa osoitettu, että paljon liikkuvien ikääntyvien aivot suorastaan näyttävät erilaisilta kuvissa kuin niiden, jotka liikkuvat vähemmän.

Eli paljonko on liikuttava? Puoli tuntia päivässä?

No, puoli tuntia päivässä, hikiliikuntaa 3 kertaa viikossa, jotta katsotaan ja josta katsotaan saatavan se maksimi hyöty. Se ei kovin paljon siitä sitten lisännyt, jos liikuntaa tästä lisätään.

Puhuit kuulosta. Jos lääkäri on määrännyt kuulolaitteen, niin saako siitä merkittävää hyötyä?

Kuulon heikkenemisen syy täytyy tutkia. Ja hyvin usein sitä voidaan hoitaa kuulokojeillakin. Kuulokojeet ovat kehittyneet kovasti viime aikoina. Jos kuuloa ei hoideta se johtaa eristäytymiseen, sosiaalisten kontaktien ja kommunikaation estämiseen ja se johtaa itsessään muistisairauteen.

Alzheimerin on yleinen ja pelottava sairaus. Jatkuvasti kuulee uutisia, että ollaan lähellä tai niin kun läpimurrossa. Niin missä vaiheessa mennään Alzheimerin ja dementian kanssa?

Mitäänhän ei tällä hetkellä ole olemassa. Sellaista lääkettä, joka estäisi sen. On vain hidastavia lääkkeitä. Siis kaikki lääkkeethän tähän saakka ovat olleet oireenmukaisia, muistia tehostavia. Mutta sellaisia, jotka eivät puutu siihen syntymekanismiin millään tavalla. Meillä on lääke tulossa toivottavasti potilaskäyttöön, joka vaikuttaa tähän syntymekanismiin. Eli amyloidien kertymiseen aivoihin. Missä vaiheessa se olisi tulossa, no sitä ei tiedetä, se on virallista viranomaisten käsittelyssä. Minäkään en tiedä sitä aikataulua, mutta voi olla, että tämän vuoden aikana vielä.

Ja varmasti uusia lääkkeitä tältä linjalta tulee, melkein kaikki aivosairauksien lääkkeet olivat aikaisemmin oireen mukaisia, mutta nykyään esimerkiksi MS-taudissa meillä on suoraan tähän tautimekanismiin vaikuttavia taudinkulkua aidosti modifioivia lääkkeitä, joilla jopa puolelta potilaista saadaan tauti sammumaan, tavallaan ’paranemaan’ seuranta-ajan puitteissa. Tämä kaikki on täysin uutta eli kuvastaa sitä, miten paljon on tehtävissä.

Luonnollisesti aivovaltimotukoksen avaaminen on äärimmäisen tehokasta, juuri mikään hoito lääketieteessä ei ole sen vaikuttavampaa. Jos tällaisen valtasuonen täystukos avataan nuorelta henkilöltä, ilman sitä avausta, seurauksena olisi kuolema tai loppuelämä sängyn pohjalla, mutta todennäköisyys toipua oireettomaksi tällaisen hoidon jälkeen on noin 50 %.  Valtavaa edistystä siis.

Miten itse pidät huolta omista aivoista?

No, olen hiljattain jäänyt päätoimestani eläkkeelle ja jatkan erilaisia asiantuntijatehtävissä ja myös potilastyötä. Yritän myös liikkua saaristossa päivittäin, mutta enemmänkin voisi liikkua.

Pitääkö syödä jotain vitamiineja?

No, olen käyttänyt d-vitamiinia, koska on näyttöä siitä, että se estää covidin vakavan tautimuodon kehittymistä. Muuten en harrasta ravintolisiä enkä monivitamiinivalmisteita.

 –Hyvä, kiitos oikein paljon. Erittäin tärkeä asia! —

—————————————————————

Video mistä auki purkaminen tehtiin. Vahva katselusuositus!

https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=100456581

%d bloggaajaa tykkää tästä: